<$BlogRSDURL$>

torsdag, december 06, 2007

DN 071206 

RUBRIK: Strategisk attack mot Bush?
Angående: ”Ovetande Bush väcker frågor i USA”
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=722078


Som så ofta, intar DN en anti-Amerikansk och anti-Israelisk position. Fakta förvrängs och undanhålls i er rapportering, och er logik har brister.

DN: "I rapporten sägs att Iran stoppat sitt kärnvapenprogram redan år 2003. Så sent som i mitten på oktober varnade president Bush för att Irans kärnvapenplaner kan leda till ett tredje världskrig."

(1) NIC: "This Estimate incorporates intelligence reporting available as of 31 October 2007." (NIE, sida 4)

(2) NIC: "We assess with moderate confidence Tehran had not restarted its nuclear weapons program as of mid-2007, but we do not know whether it currently intends to develop nuclear weapons." (NIE, sida 6)

(3) NIC: "We judge with moderate confidence that the earliest possible date Iran would be technically capable of producing enough highly enriched uranium (HEU) for a weapon is late 2009, but that this is very unlikely." (NIE, sida 9)

Med utgångspunkt endast från öppna källor som National Intelligence Estimate rapporten "Iran: Nuclear Intentions and Capabilities" har President Bush uttalat sig korrekt om Iran. Iran utgör, enligt rapporten (3), ett hot mot inte endast Israel och omvärlden men också mot Amerikanska intressen. President Bush's varning, även i oktober 2007, är legitim också sedd i det snävare perspektivet av NIE (1).

Faktiska hot från Irans President Ahmedinejad efter 2003 saknas i bedömning av Irans intentioner. Jane´s Security redogör Irans innehav av nya lång[medel]distansraketer [Ghadr-1] som ersätter tidigare Shehab. Därför minskar tillförlitligheten till NIC's rapport enligt (2).

Även Storbritanniens och Frankrikes informerade ledare uppfattas att stödja bedömningen att Iran har intention om kärnvapenanskaffning.

Enligt min bedömning kan också en naiv och desinformerad omvärld (desinformerade DN-läsare) betraktas som ett hot mot säker demokrati.

Torsten Nenzén


This page is powered by Blogger. Isn't yours?