<$BlogRSDURL$>

fredag, juli 20, 2007

Metro 070720 

RUBRIK: Hälften rätt.
Angående: ”Visst hatar du homosexuella?”
http://metro.se/se/article/2007/07/19/20/0322-45/index.xml

Synda inte mer! Det kommenderar Jesus Kristus människor efter att ha bevisat sin kärlek till dem. Till en man som var sjuk i trettioåtta år (Joh.5:14), och till en kvinna som greps på bar gärning för äktenskapsbrott (Joh.8:11) visade Jesus barmhärtighet genom att bota mannen, och förlåta kvinnan. Men till båda personerna manar Jesus ”Gå, och synda inte mer!”

Bli kvar i min kärlek! Också det befaller Jesus Kristus (Joh.15:9). Jesus ger löfte om att när vi förblir i Honom, kommer Jesus att förbli i oss (Joh.15:4). I Bibeln varnas de kristna för avfall (2Tess.2:3, 1Joh.3) från den levande Gud i Kristus Jesus. Människan kan avfalla från Gud (2Joh1:9) genom att inte förbli i Kristi lära.

Skaror av människor attraherades till personen Jesus Kristus. Jesus manifesterade Guds kärlek, barmhärtighet och nåd till människor i sin omgivning, på sätt som ingen tidigare i mänsklighetens historia kunde. Jesus fullbordade nämligen endast Guds vilja i allt (Joh.5:19). Jesus var vän till syndare (Matt.11:19).

Att som kristen älska människor innefattar inte bifallande av människors olika synder, men inbegriper att bemöta varje människa med den värdighet som hennes lika människovärde medger utifrån Guds skapelse. Gud älskar alla människor så mycket att han offrade sin ende son Jesus till försoning för människors synder (Joh.3:16, Rom.6:23).

Visst finns det olika aktuella skäl att skämmas över många av Sveriges pastorer och präster, men alla skäl att skämmas för Jesus och ett oförvanskat och helt evangelium saknar evig framtid med Gud (Mark 8:38, Matt.10:32-33). Ett helt evangelium inkluderar också Guds budskap om omvändelse från synd (Apg.3:19). Guds moraliska pekpinnar skall aldrig läggas åt sidan av Jesu lärjungar. När Jesus befaller sina lärjungar till världsmission säger Jesus ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” Den kristnes kallelse är inte endast att likt Gud älska människor, men också att likt Jesus undervisa och fostra i Guds väg. Sanning respektive nåd, och tro respektive gärning är oskiljbara i ett helt evangelium.

Aktiv homosexualitet är synd och har ingen del i Guds väg. Kristna får inte skygga för denna sanning, men får samtidigt inte heller bemöta aktiva homosexuella med mindre kärlek än till andra människor. Sanningen utan kärlek, jämte kärlek utan sanningen blir bara hälften rätt.

Torsten Nenzén

This page is powered by Blogger. Isn't yours?