<$BlogRSDURL$>

onsdag, mars 21, 2007

Dagens Nyheter 070321 

RUBRIK: Gud välsignar inte homosexualitet.
Angående: Äktenskapsbalken ska omfatta alla
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=631033

Gud varken pådriver, välsignar eller institutionaliserar synd. Homosexuell utlevelse är avskyvärt, skamligt, naturvidrigt och en synd mot Gud. De präster som avser att viga homosexuella par syndar mot Gud, därför att de inte känner Gud. Människor som ingår homosexuell vigsel omöjliggör Guds rike till sin arvedel. Homosexuellt äktenskap är en omöjlig väg till Gud, men ångerfull omvändelse ifrån homosexualitet kan bemötas av Guds nåd. Även om Sveriges Riksdag skulle lagstifta mot Jesus Kristus, skall Kristi ambassadörer inte erkänna annan högre auktoritet, lagstiftare och domare än Jesus Kristus. Guds församling kan aldrig välsigna det Gud inte välsignar. Utifrån Svenska kyrkans heretiska deklaration om beredskap att viga homosexuella par kan Svenska kyrkan som samfund idag inte rättfärdigas som ett kristet samfund.

”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er
själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de
som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken
tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds
rike.”
(1 Korintierbrevet 6:9-10)


Torsten Skarp
http://www.helig.com/JAS_Opinion_040427_aktenskap.pdf

This page is powered by Blogger. Isn't yours?