<$BlogRSDURL$>

fredag, september 01, 2006

Sveriges Biståndsminister 060901 

RUBRIK: Två händer till rättvist stöd.
Angående: En hand för fred och framtid.
http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____83278.aspx?sender=s609


Jag instämmer i biståndminister Carin Jämtins utsaga att ”människor som drabbats måste få stöd och hjälp att kunna återgå till ett värdigt liv”. Men det är viktigt att inte endast stödja en part efter krig. Islamistiskt inspirerad och Iran-Syrien-stödda Hezb'allah terrorister har initierat krig mot dess deklarerade fiende, Israels Judar, och från Libanesiskt territorium har avfyrat över 4000 raketer mot Israelisk civilbefolkning varav 43 civila Israeler dog och 4000 civila Israeler fick söka sjukhusvård, samt har orsakat materiell förödelse med 6000 förstörda Israeliska lägenheter och hem motsvarande minst 400 miljoner USD, och har åsamkat personella tragedier inkluderande 116 döda Israeliska soldater och 400 skadade Israeliska soldater. Efter de islamistiska terroristbrotten från Libanesiskt territorium mot Israels civilbefolkning, väljer Sverige att skarpt kritisera staten Israel och samtidigt endast stödja Libanons uppbyggnad. Sveriges partiska inställning för Libanon och mot Israel kan uppfattas som antisionism.

Förhandling, som fredsbringande metod är begränsad till konflikter där huvudparternas avsikter är sann fred. Vissa etiska värden och gränser kan däremot inte förhandlas. När etiska gränser därför inte har respekterats samt att gränsöverskridaren saknar egentlig avsikt att någonsin respektera etiska gränser, kan värde- och gränskonflikten inte bestående lösas med förhandling som metod. När egentlig avsikt till samförstånd och sann fred saknas av en part, kan långsiktig fred endast lösas genom att ena parten besegras. Att förhandla fram vapenvila kan fungera, men att förhandla fram fred där fredliga intentioner saknas är misslyckat. Där onda avsikter inte vill kapitulera inför goda avsikter, kommer de onda avsikterna att småningom på nytt utmana det goda.

Islamismens fulländade mål är förintelse av alla judar och kristna. Jesus Kristus, Messias, är dock världens Fridsfurste.

Om Sverige vill föregå med ett gott exempel, bör Sverige åtminstone utsträcka också sin andra hand - med ekonomiskt stöd till Israel.

Torsten Nenzén

This page is powered by Blogger. Isn't yours?