<$BlogRSDURL$>

måndag, september 25, 2006

Dagens Nyheter 060925 

RUBRIK: Sanningens hederlighetspremiss
Angående: Kristdemokraternas existensberättigande
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=575213&previousRenderType=6

Kring enskilda politiska partiers företrädare vill jag undvika att spekulera, men angående värdekonservativa partiers inkonsekventa politik, med tydlig diskrepans mellan partiers förespråkande av Förenta Nationernas deklaration att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter (erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och deras lika och obestridliga rättigheter), och dess komfortabla acceptans till systematiska mord av oskyldigt mänskligt liv genom abort, tillmäts de politiska partierna liten trovärdighet.

Politiska partier bör arbeta långsiktigt och konsekvent, oberoende av opinionsfläktarnas oberäkneliga eller kalkylerbara vridningar. Varje enskild människa och politiker bör efter förmåga hederligt identifiera sanning. I förhållningssätt till konflikterande värden bör den hederliga människan välja sanning före popularitet och egennyttig konsekvens. Det motsatta förhållningssättet är dömt att misslyckas på sikt. Kulturella konflikträdslor, ohederliga lojaliteter och sanningskompromisser diskriminerar sanning – och därmed missgynnas vårt samhälle.

Ungefär som Torbjörn Tännsjö skriver, visst är det ett fattigdomsbevis för svensk demokrati att de politiska partierna saknar tillräcklig kurage att prioritera ett hederligt förhållningssätt till sanning i denna etiska värdekonflikt.

Torsten Skarp

This page is powered by Blogger. Isn't yours?