<$BlogRSDURL$>

lördag, april 15, 2006

Dagens Nyheter 060415 

RUBRIK: Jesus Kristus högst av alla.
Angående: S moral inte lägre än vår.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=537285&previousRenderType=6


Folkpartiets partiordförande uppfattas att föredömligt företräda en självkritisk ödmjukhet inför sambanden mellan moral, makt och korruption i DN Debatt 060415. Allmänt bör kompetens och gott omdöme kopplat med självkritik och ödmjukhet förtjäna förtroende till makt. Frågan är vilket partipolitiska huvudblock som väcker störst förtroende bland Sveriges väljare.

Ett gott omdöme kräver bland annat goda förhållningsregler. Goda förhållningsregler måste utgå från en god värdegrund. Jesus Kristus och den kristet teistiska värdegrunden är överlägsen alla alternativ.

En partiordförande av de fyra partierna inom Alliansen har upprepande deklarerat sitt avståndstagande mot kristna värderingar. En partiordförande inom Regeringsmakten har däremot tydligt deklarerat att Jesus Kristus är en bra ideolog. Att döma av partiordförandenas egna uttalanden om Jesus Kristus och kristna värderingar blir valet enkelt. Verkligheten är dock mer invecklad. Diskrepans mellan partiordförandenas uttalanden om kristna värderingar och dess representation inom respektive parti komplicerar verklighetsbilden, och valet.

Torsten Skarp

This page is powered by Blogger. Isn't yours?