<$BlogRSDURL$>

måndag, december 05, 2005

Dagens Nyheter 051205 

RUBRIK: Omstridd person eller karaktär?
Angående: Dikt med George Bush ströks ur lärobok.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=498019

Även om Pakistans övervägande muslimska Utbildningsdepartement inte längre vill hylla den mäktige brodern George W. Bush i väst med diktens metod, visar Pakistans president Pervez Musharraf gott omdöme i sitt val av samarbete med USA – trots USA:s indirekta stöd till Palestinska arabers terrorism mot Israel. Oavsett diktens åsyftning till en av USA:s mer omtvistade men av evangelikala kristna mest respekterade Presidenter, bör diktens ledaregenskaper och karaktärsbeskriving ändå föredömligt kunna mottagas av Sveriges Utbildnings- och kulturdepartement som en del i den svenska skolans läroplan.
“THE LEADER;

Patient and steady with all he must bear,
Ready to accept every challenge with care,
Easy in manner, yet solid as steel,
Strong in his faith, refreshingly real,
Isn’t afraid to propose what is bold,
Doesn’t conform to the usual mold,
Eyes that have foresight, for hindsight wont do
Never back down when he sees what is true
Tells it all straight, and means it all too
Bracing for war, but praying for peace
Using his power so evil will cease:
So much a leader and worthy of trust,
Here stands a man who will do what he must”

Torsten Skarp

This page is powered by Blogger. Isn't yours?