<$BlogRSDURL$>

torsdag, september 01, 2005

Dagens Nyheter 050831 

RUBRIK: Schimpanssläkt eller avsiktlig mänsklighet?
Angående: Schimpansens gener avlästa.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=456642

DN antar arrogant en teori om schimpansen som "människans närmaste släkting" genom DN’s fullständiga avsaknad av vedertagna motteorier: kreationismen, designoid genetics eller intelligent design. DN’s ensidigt simpla redogörelse angående schimpansens skillnader och likheter med människan väcker naturligtvis en fundering kring DN’s förmåga i vetenskaplig rapportering.

DN konstaterar att: a) människor och schimpanser är utomordentligt lika eftersom arvsmassorna överensstämmer till 96% vilket innebär 40 miljoner enstaka skillnader, b) varav de flesta skillnaderna helt saknar betydelse, samt DN’s ensidiga redogörelse av förklaringsmodell med antagandet c) ”Utmaningen för forskarna är nu att hitta de genförändringar (mutationer) som verkligen skiljer människor och schimpanser åt. Med andra ord: de mutationer som gjort oss specifikt mänskliga.” Med andra ord; DN utgår grundlöst (ej vetenskapligt) från antagandet att betydande genetiska skillnader mellan schimpansen och människan är slumpmässiga genom genmutationer.

Inget utrymme ges av DN i artikeln för de logiskt mer rimliga teorierna; att arters skillnader i arvsmassa inte är slumpmässiga men är förutbestämda och intelligenta.

Torsten Skarp

This page is powered by Blogger. Isn't yours?