<$BlogRSDURL$>

torsdag, augusti 04, 2005

Polismyndigheten i Uppsala län 050718 

RUBRIK: Likhet inför receptionen.
Angående: "homosymbol ska visa att alla är välkomna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=440363


050719
Länspolismästare Göran Lindberg.

Jag läser i Dagens Nyheter en artikel med citat från er angående symboler och värderingar för homosexualitet. Enligt DN kommenterar Ni angående den homosexuella flaggsymbolen i polishusets reception "Den här symbolen är ett sätt att visa att alla är välkomna hit."

Homosexuella symboler kan upplevas som stötande och förargelseväckande bland människor som förstår att homosexualitet är en skada och att utövad homosexualitet är en allvarlig synd. Caféer och butiker som skyltar med homosexuella symboler inbjuder naturligtvis likasinnade men frånstöter oliksinnade. Likaså frånstöter Polismyndigheten människor med andra moralvärden än homofilins. Polismyndigheten välkomnar en minoritetsgrupp och förargar andra genom Polismyndighetens partiska värdering för homonormativitet.

Varför tillåts inte Israels nationella flagga, Davids stjärnan eller Menorahn som symboler i polishusets reception? Varför saknas upprätta krucifix i polishusets reception? Judar och kristna är också minoritetsgrupper som drabbas av diskriminering och hatbrott i Sverige.

Är judar och kristna lika välkomna till polishusets reception som de homosexuella?

Torsten Nenzén

----------------------------------------------

050720
Tack för dina synpunkter angående regnbågsflaggan i vår reception.Polisens uppgift är att ge alla, oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, en god och likvärdig service, rättstrygghet och rättssäkerhet. Vi arbetar mot intolerans, främlingsfientlighet och rasism. Vi vill tydligt visa vad Polisen i ett demokratiskt samhälle står för.

Polismyndigheten i Uppsala län har som verksamhetsmål för år 2005 att insatser mot vålds-, narkotika-, eko-, miljöbrott samt rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska och homofobiska brott skall prioriteras. Vi finns till för alla som bor och vistas i länet och alla är lika välkomna till våra polisstationer.

I receptionen i Uppsala har vi även skapat en miljö med budskapet om vikten av mångfald i vårt samhälle. Med mångfald menar vi de fyra områden som diskrimineringslagarna omfattar: jämställdhet, etnisk och kulturell bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder. I detta sammanhang är regnbågsflaggan en naturlig och viktig symbol för att alla är välkomna till oss.

Polisen som organisation är partipolitiskt och religiöst obunden och vi tar därför inte ställning i politiska eller religiösa frågor har heller inga symboler av detta slag.

Vi hoppas att du är nöjd med detta svar och hälsar även dig välkommen att besöka oss.

Informationsenheten Polismyndigheten i Uppsala län

-------------------------------------------------

050721

Polismyndigheten i Uppsala län.

Polismyndigheten i Uppsala län provocerar genom att flagga med regnbågsflaggan i polishusets reception. Genom regnbågsflaggan tar Polismyndigheten ställning för homosexuell omoral, och därmed tar ställning mot den judeo-kristna Bibelns moral. Polismyndigheten, via regnbågsflaggan, tar ställning för utövande av homosexualitet och samtidigt skymfar kristendom. Polismyndigheten i Uppsala har i dess reception tagit ställning i en religiösa värdefråga. I konsekvens med Polismyndighetens effektfullt välkomnande av homosexuella och homosexualitet, förargar Polismyndigheten bibeltroende kristna. Regnbågsflaggan välkomnar inte alla – regnbågsflaggan välkomnar homosexualitet.

Regnbågsflaggan har använts som symbol för identifiering med homosexualitet som berättigad livsstil sedan Gilbert Baker introducerade flaggsymbolen 1978 i San Francisco. Regnbågsflaggan är idag internationellt känd som symbol för de homosexuellas kamp för kosmopolitiskt erkännande av utövad homosexualitet som moraliskt legitim gärning och livsstil.

Den atmosfäriska regnbågen är dock Guds tecken på Guds upprättade förbund mellan Gud och allt jordiskt liv.

Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden." (Bibeln: 1 Mosebok 9:12-17)

Homosexualitet är en skada. Homosexualitet är en synd. Homosexualitet är skamligt. Homosexualitet är onormalt. Homosexualitet är naturvidrigt.

Gud formulerar sin vilja för mänskligheten i Bibeln:

· Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. (Bibeln: 3 Moseboken 18:22)
· Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. (Bibeln: 3 Moseboken 20:13)
· Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.(Bibeln: 1 Korintierbrevet 6:9-10)
· De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - (Bibeln: 1 Timoteusbrevet 1:7-10)
· Så är det med Sodom [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. (Bibeln: Judas brev 1:7)
· Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Bibeln: Romarbrevet 1:26-28)

Evangeliets premisser undantagslöst angår alla människor. En sammanfattning av Kristendomens glada budskap:

I. Alla människor har syndat. Inget undantag finns utom Jesus Kristus. (Rom.3:23)
II. Syndens konsekvens är skuld och evig förtappelse. (Rom.6:23)
III. Jesus Kristus dog och uppstod för mänsklighetens skuld. (Joh.3:16)
IV. Nåd och rättfärdighet erbjuds alla människor genom tro på Jesus Kristus. (Joh.3:36)

Ett relevant citat från Bibeln till hjälp för alla människor:

· Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (Bibeln: Johannes första brev 1:8-9)

Om Polismyndigheten menar allvar med att önska välkomna alla människor skall Polismyndigheten ta bort alla regnbågsflaggor. Om Polismyndigheten vill symbolisera ett välkomnande av alla människor finns ingen bättre symbol än symboler för biblisk kristendom. Ingen är mer kärleksfull och rättfärdigt välkomnande än Jesus Kristus. Gud välkomnar ALLA människor.

”… för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”(Johannes 3:16-18)

Det upprätta korset är kristendomens vanligaste symbol. Vill Polismyndigheten uppsätta istället ett kristet kors i polishusets reception?

Torsten Nenzén

This page is powered by Blogger. Isn't yours?