<$BlogRSDURL$>

torsdag, augusti 04, 2005

Polismyndigheten i Stockholms län 050802 

RUBRIK: Polismyndigheten tar särskild ställning för homosexuell omoral
Angående: poliser får endast & särskilt medverka i uniform i gayparad
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10246294.asp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=1822&pageversion=1.html


050803
Länspolismästare Carin Götblad.

I Svenska Dagbladet 050803 läser jag ett citat från Er angående Polismyndighetens uniformerade och aktiva medverkande i Stockholm Pride. Enligt SvD kommenterar ni, ”Jag skulle aldrig ge tillstånd att demonstrera i uniform på första maj. Pride däremot, handlar om alla människors lika värde och det är inte politiskt.” Ert uttalande är dock ett politiskt och religiöst ställningstagande.

Homosexualitet är omoraliskt i gärning och livsstil. Homosexualitet är en synd mot Gud. Homosexualitet är skamligt. Homosexualitet är en skada. Homosexualitet är onormalt. Homosexualitet är naturvidrigt.

Alla människor har lika människovärde. Alla människor är älskade av Gud. Alla människor har syndat. Till alla människor erbjuds syndernas förlåtelse genom tron på Jesus Kristus. Gåvan om försoning med Gud erbjuds till alla människor genom hjärtats tro på Jesus Kristus och omvändelse från synd.

Alla människor som tror och omvänder sig till Kristus är rättfärdiga genom Jesu fullbordade gärning: Jesus korsfästelse, Jesus kroppsliga död, Jesus besegrande av döden, och Jesus uppståndelse ifrån döden. Omvända och Jesus-troende mördare, omvända och Jesus-troende pedofiler samt omvända och Jesus-troende homosexuella har alla mottagit Guds rättfärdighet som gåva. Endast till Kristus är alla människor i sanning lika i värde.

Pride handlar inte främst om alla människors lika värde. Pride-parader och marscher är uttryck för homosexuellas kamp för erkännande av utövad homosexualitet som moraliskt legitim gärning och livsstil. Utövad homosexualitet kan aldrig rättfärdigas av Gud och skall därför inte heller rättfärdigas av människor.

Om Polismyndigheten i Stockholms län skänker särskilt tillstånd till svenska poliser att medverkande paradera i tjänstens uniform vid Stockholm Pride, bör Polismyndigheten även tillstyrka tillstånd för polisers uniformerade medverkan i samtliga andra sammanhang. Alla deltar inte i arbetarrörelsens kamp, men arbetare vid första maj är människor med lika människovärde. Alla deltar inte i vuxna människors kamp för de ofödda barnens rätt till lagligt lika människovärde (ex. Polismyndighetens hindrande av den tillståndsgivna sorgemanifestationen vid Sergels Torg 2005-07-02 mot dödandet av ofödda barn), trots att både demonstranter och de ofödda fostren har lika människovärde. Alla deltar inte i kampen mot antisemitismen, men judar och bibeltroende kristna vid kristallnattens demonstrationer är människor med samma människovärde som människor i vårt övriga samhälle. Med Länspolismästarens felaktiga logik, att Pride skulle handla om alla människors lika värde, måste samma felaktiga logik konsekvent kunna tillämpas i liknande sammanhang för att undvika risken för Polismyndighetens otillbörliga diskriminering. Genom Polismyndigheten i Stockholms uniformerade och aktiva medverkan i Stockholm Pride, tar Polismyndigheten ställning i en politisk och religiös värdefråga; för homosexuell omoral och mot den judeo-kristna Bibelns moral.

Polismyndigheten i Stockholm genom Länspolismästaren tar särskild politisk och religiös ställning för en viss minoritetsgrupp, men inte för andra minoritetsgrupper.


Gud formulerar sin vilja för mänsklighetens sexualitet i Bibeln.

· Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. (Bibeln: 3 Moseboken 18:22)
· Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. (Bibeln: 3 Moseboken 20:13)
· Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.(Bibeln: 1 Korintierbrevet 6:9-10)
· De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - (Bibeln: 1 Timoteusbrevet 1:7-10)
· Så är det med Sodom [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. (Bibeln: Judas brev 1:7)
· Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Bibeln: Romarbrevet 1:26-28)

Evangeliets premisser undantagslöst angår alla människor. En sammanfattning av Kristendomens glada budskap är:

I. Alla människor har syndat. Inget undantag finns utom Jesus Kristus. (Rom.3:23)
II. Syndens konsekvens är skuld och evig förtappelse. (Rom.6:23)
III. Jesus Kristus dog och uppstod för mänsklighetens skuld. (Joh.3:16)
IV. Nåd och rättfärdighet erbjuds alla människor genom tro på Jesus Kristus. (Joh.3:36)

Två relevanta citat från Bibeln till hjälp för ALLA människor i Sverige idag är:

· Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (Bibeln: Johannes första brev 1:8-9)

· ”… för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”(Johannes 3:16-18)

Torsten Nenzén

This page is powered by Blogger. Isn't yours?