<$BlogRSDURL$>

fredag, januari 14, 2005

Svenska Dagbladet 050114 

RUBRIK: Respektlös kritik mot vår Statschef.
Angående: Ulvskog kritiserar kungen.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8912793.asp


Sveriges Statschef moraliskt fullföljer sina representativa funktioner.

Enligt Regeringsformen (SFS 1974:152, 5 kap.) framgår inga restriktioner för vår Statschefs representativa funktion. Vad i detalj som har beslutats i samband med politiska partiers kompromiss vid Torekov, som förarbete till gällande lag, avseende definition på monarkins endast ceremoniella och representativa funktioner framstår med stor otydlighet. Vad eller vilka skall Statschefen få representera? Hur definieras en politisk funktion? Bristen på tydliga avsikter och definitioner försvårar tolkningen av monarkins representantskap.

Det tillhör varje människas lagliga rättighet i Sverige till en fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Dessa rättigheter bör naturligtvis också gälla vår Statschef. Sveriges Statsöverhuvud har lika rätt att representera sin personliga övertygelse som att representera en allmän opinion, Riksdag och Regering. Sveriges Konung utgör intet undantag från de av människor fastställda mänskliga fri- och rättigheterna. Att fritt representera det egna samvetet inför Gud och att fritt representera korrespondens till personlig ideologi tillhör lagstadgad rätt för varje Svensk medborgare. Statschefen kan moraliskt ej undantas från denna rätt.

Det är logiskt, för att trygga en folkligt representerad och parlamentarisk demokrati, att Statschefen dock inte bör kunna samtidigt utöva en politisk beslutandeposition inom Riksdag eller Regering. Torekov-avgränsandet mot Statschefens politiska beslutandefunktion kan anses riktig, av demokratiska skäl. Avgränsandet mot Statchefens yttrandefrihet i personliga och politiska övertygelser bör dock ses som felaktig, av moraliska skäl.

Om en korrekt laglig tolkning av förarbetena till Regeringsformen utifrån Torekovkompromissen vid 1970-talet felaktigt inskränker Sveriges Konungs mänskliga rättigheter, bör nuvarande Regeringsform ändras – för att förtydliga och respektera Statchefens mänskliga rättighet till yttrandefrihet.

Torsten Skarp


This page is powered by Blogger. Isn't yours?