<$BlogRSDURL$>

lördag, december 18, 2004

Världen Idag 041217 

RUBRIK: Världen Idags falska medieansvar.
Angående: Kristen press har ett större ansvar.

Journalist Hans-Göran Björk försöker besvara (17/12) insändare Micael Östlund på debattsida i Världen Idag. Insiktsfullt kommenterar Micael Östlund i sin insändare följande:

”Kristen press bör alltså eftersträva full transparans även utanför Knutby. Guds
mediabild behöver ingen censur, detta till skillnad från många dåliga ledares.”
Med Världen Idags karakteristiska hycklarstil försäkrar journalisten Hans-Göran Björk följande:

”Och skulle hemskheterna finnas i en församling och dess ledning – ja, då ska de
självklart upp till ytan. Precis som i Knutby.”
En återblick till torsdagen den 3:e juni 2004 påminner om Världen Idags motvilja att lyfta obekväma sanningar till ytan. Då erhöll Hans-Göran Björk direkt ifrån mig information, inklusive underlag, om händelserna och tillståndet i det yttersta ledarskapet i pingstkyrkan Stockholm Karisma Center. Med undantag av punkt fyra, som då ännu inte hade realiserats, fick Hans-Göran Björk vetskap om denna information:

I mer än två år har Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför anser jag att Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.

 1. (2002-11-19) Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett
  utträdesbrev ur Karisma Center med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

 2. (mars 2003) Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till
  min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist
  citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.”
  Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universum inte är perfekt.

 3. (maj 2003) Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.) i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.”

 4. (2004-08-31) Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings-
  bordssida vid ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.”

Redaktionsledningen för Världen Idag avviker uppenbarligen inte ifrån sin fastlagda kurs av regeringsfientlig och ensidig samhällsrapportering samt censur mot kyrklig kritik. Om kyrkligt ledarskap skyggar för sanningens ljus kan eventuellt god avslöjande journalistik hjälpa dem till omvändelse. Censur mot sanning gagnar i förlängningen ingen.

Torsten Nenzén


This page is powered by Blogger. Isn't yours?