<$BlogRSDURL$>

måndag, december 06, 2004

SVT & TT 041205 

RUBRIK: Motiv till försvar varierar.
Angående: Vi offrar oss för anseendets skull.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=296816


Det förvånas föga att Sveriges Television nappade på följande TT sensation. SVT och TT skriver 5/12 på svt.se:

”I alla tider har soldater ställt in sig i leden och gått till samlad attack mot
fienden - trots att oddsen för att överleva har varit dåliga. Varför beter vi
oss på det märkliga sättet? Svar: vi är, genom evolutionens försorg, livrädda
för att tappa anseendet. […] Paradoxalt nog är det alltså av egenintresse som
folk hjälper varandra, vilket förklarar varför systemet är stabilt och
fungerar.”
Anseende som motiv till försvar är korrekt ett egenintresse. Försvar utgörs däremot av fler motiv än endast egenintresse. Försvar kan motiveras av antingen egenintresse, gruppintresse eller äkta altruism.

Kategori - egenintresse:
Försvar av eget anseende

Kategori - alternerande egenintresse, gruppintresse och altruism:
Försvar av gruppens anseende
Försvar av geografiskt territorium
Försvar av egendom och äganderätt
Försvar av självbestämmande, valfrihet och demokrati
Försvar av mänskliga fri- och rättigheter samt skyldigheter (religionsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet…)
Försvar av ideologiska värden…

Kategori - altruism:
Försvar av absoluta värden, universell moral och etik.

I en evolutionistisk och naturalistisk världsbild är sökandet efter svar till frågor om varför människan kan motiveras till godhet eller altruism utsiktslös. För förtvivlade evolutionsforskare är människor endast maskiner och kosmos är endast materia. Eftersom evolutionister förnekar Gud blir det omöjligt för dessa att acceptera större mänskligt ursprung och mål än sig själv. En evolutionist och naturalist måste därför begränsa sina perspektiv genom förnekande av absoluta värden om godhet eller ondska.

Endast den kristna världsbilden kan trovärdigt motivera ett äkta altruistiskt försvar. Att älska kan innefatta att behöva ge sitt liv för sina vänner. Också att försvara kan medföra att behöva ge sitt liv för sina vänner.

(Bibeln: Johannes 15:12-13)
Jesus säger: ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.”


(Bibeln: 1 Johannesbrev 3:16-20)
”Genom att han [Jesus Kristus] gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.”

Torsten Skarp


This page is powered by Blogger. Isn't yours?