<$BlogRSDURL$>

måndag, december 06, 2004

Nya Dagen 041206 

RUBRIK: Måste nåden villkoras av ödmjukhet inför sanningen?
Angående: Måste Dagen lyfta fram kristna misslyckanden?
http://www.nyadagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=76542


Tidningen Dagens chefredaktör Daniel Grahn redogör (3/12) tidningens journalistiska och moraliska ambition. Daniel Grahns ledarartikel inger ett ökat förtroende till tidningen.

”Det är ett stort ansvar att skriva om ledare som misslyckas, det är ett minst lika stort ansvar att låta bli. Detta år visar med all tydlighet att pastorer och frikyrkoledare påverkar människors liv, hur obehagligt det än kan låta handlar det om makt.”
Ingen människa är fullkomlig. Därför måste inom varje människa finnas beredvillighet till korrigering. Kyrkliga ledare utgör inte undantag.

Sanningen kräver av ofullkomligheten ödmjukhet, äkthet och kärlek. Ödmjukhet fordrar öppenhet och sårbarhet. Guds nåd förutsätter personlig tro till Guds nåd samt insikt, erkännelse, ånger, och omvändelse till Guds sanning.

Genom nåd och sanning sonas skuld, genom Herrens fruktan undflyr man det
onda.
(Ords. 16:6)

Kristi kropps ödmjukhet till sanning långsiktigt bygger utomkyrkligt förtroende till kyrkan. Underlåtenhet att agera inom kyrkan i och för sanning skadar förtroende till kyrkan. Underlåtenhet inom kyrkan att erkänna misslyckanden fordrar utomstående åklagare. Det bör därför anses mer trovärdigt att en inomkyrklig ”åklagare” (exempelvis tidningen Nya Dagen) tar itu med kyrklig problematik än att profana pressgrannar reder ut kyrklig dårskap.

En kyrklig strategi att ignorera sanningen är dömd att misslyckas. Tids nog avslöjas den nakna sanningen i Gudsuppenbarelsens eller förnuftets ljus. Kyrkan bidrar till ärande av Gud genom god balans mellan sanningens krav och nådens förutsättning. Det är på sikt ohållbart för kyrkans trovärdighet att endera fuska med sanningen eller att inte fullfölja med nåden. Nåden följer sanningen.

Torsten Skarp


This page is powered by Blogger. Isn't yours?