<$BlogRSDURL$>

onsdag, oktober 20, 2004

Världen Idag 041020 

RUBRIK: Tidningen Världen Idag kompromissar ifrån sanning.
Angående: Det politiska mediespelet. (041011)
http://www.varldenidag.se/?aid=1207&sessId=RsmCQ7bK&cat=8&b=1


Sanningen skall sätta oss fria, säger Jesus till sina lärjungar i Johannesevangeliet 8:32. När vi en gång har satt tro till Jesus återstår många val. Vi kan välja att förbli i Jesu ord och därmed förbli fria genom sanningen och förbli Jesu lärjungar. Vi kan även välja att fängslas av kompromiss och därmed lämna Sanningens frihet.

Hur vi väljer att förhålla oss till Sanningen Jesus är ett fritt val med dikotomt eviga konsekvenser. Vilket förhållningssätt vi väljer till propositionell sanning, det påståendet som relaterar till och överensstämmer med verkligheten, medför också konsekvenser.

Två kriterier för sanning är korrespondenskriteriet (att ett påstående stämmer med verkligheten) och koherenskriteriet (att ett påstående är logiskt sammanhängande). Tidningen Världen Idag tycks ha valt att kompromissa med båda sanningskriterierna – vilket medför konsekvenser.

Tidningen Världen Idag anser sig själv som en offensivt opinionsbildande motkraft till värdeförvirring. Världen Idag deklarerar att tidningen leds av en grupp erfarna kristna mediaprofiler. I motsats till tidningens egenbild kan det idag uppfattas att Världen Idag istället utgör en motkraft till objektiv, universell och evig sanning, en motkraft till god evangelisation, en medkraft till ryggradslös och förnuftssvag journalistik samt en kraft för grundlös och grovt regeringsfientlig propaganda.

Chefredaktör för Världen Idag, Carin Stenström, kommenterar i tidningens ledare (2004-10-11) det av tidningen påstådda politiska mediespelet. Chefredaktören skriver:


”Jag vet inte exakt hur det går till, men jag vill bestämt hävda att regeringspartiet har stora möjligheter att plantera de nyheter man önskar och städa undan de nyheter man inte vill ska synas. […] …hyckleriet är ändå något magstarkt. […] Och medborgarna bör vara vaksamma på att det finns ett spel bakom medieytan.”

Låt oss här jämföra chefredaktörens omotiverade men bestämda hävdelse mot regeringspartiet, med chefredaktörens irrationella utslag angående ett påhopp mot ett kristet projekt. I detta specifika fall hade ett humanistiskt aktivitetscenter i Stockholm jämställt det evangelikalt kristna budskapet med det av nazistiska grupper, muslimska fundamentalister och kriminella motorcykelgäng. Det humanistiska aktivitetscentret beskyllde kristna för att vara hjärntvättade, och vidare ospecificerat och falskt anklagade det kristna projektet för trakasseri.

Eftersom det humanistiska aktivitetscentrat i sådan officiell grad motarbetade evangelikal kristendom kontaktades tidningen Världen Idag med nyhetsuppgifterna. Två journalister vid Världen Idag ringde vid två skilda tidpunkter till det kristna projektet Jesus älskar Sverige (JAS) för att ställa frågor i samband med det insända nyhetsmaterialet. Journalist Hans-Göran Björk ringde och fick uttömmande svar om det kristna evangelisationsprojektets syfte, arbetssätt, historik samt namn och personlig kyrklig hemvist av styrelsens sammansättning. Ändå väljer redaktionsledningen för Världen Idag att inte publicera. Frågan varför Världen Idag väljer att inte publicera en nyhetsartikel är befogad.

Skäl, enligt Världen Idag, att inte publicera något nyhetsmaterial som involverar det evangelikalt kristna evangelisationsprojektet Jesus älskar Sverige (JAS) är:

Vi känner osäkerhet hur vi ska hantera det här och ta upp det på rätt sätt. Vi
har inte kläm på vilka JAS är. Vi känner osäkerhet om vilka JAS är.

- Världen Idag, journalist David Högfeldt

Vi har tagit beslut att inte publicera eftersom vi inte vet vad JAS är för förening. Vi blev tveksamma på grund av information om JAS. Vi känner oss osäkra utifrån den bild vi har fått av föreningen. Vi har ett sammantaget intryck att JAS inte existerar.
- Världen Idag, Chefredaktör Carin Stenström

Torsten frågar chefredaktören: Har du läst informationen om JAS på föreningens hemsida helig.com?
Chefredaktör Carin Stenström svarar: Nej, jag har inte läst allt. Men vi har trovärdiga källor.

Vi uppfattar att JAS inte är en riktig organisation. JAS saknar tillräcklig verksamhet och saknar tillräckligt många medlemmar för att betraktas som en riktig organisation. Därutöver saknar JAS förankring bakåt i kristen verksamhet. JAS saknar rekommendationsbrev.
- Världen Idag, Chefredaktör Carin Stenström

Torsten frågar chefredaktören: Kan inte Världen Idag göra egna ställningstaganden?
Chefredaktör Carin Stenström svarar: Vi är osäkra att gå på en mina – en organisation som visar vara något annat än det egentligen är. Vi är osäkra på papperskonstruktioner.

Torsten frågar chefredaktören: Vilken omfattning bör projektets verksamhet ha för att möta dina kriterier av en ’riktig’ organisation?
Chefredaktör Carin Stenström svarar: JAS är inte så omfattande som en evangelisationssatsning ska vara.

Torsten frågar chefredaktören: Hur många medlemmar måste föreningen ha innan projektet av dig kan anses som riktig?
Abrupt avslutar Chefredaktör Carin Stenström intervjun med två påståenden:
”Jag har inte tid. Det här är hårklyveri.”


”Världen Idag har inte tagit ställning [mot evangelisationsprojektet JAS].”
- Världen Idag, VD & ansvarig utgivare Ruben Agnarsson

Att tidningen Världen Idag faktiskt har tagit ställning mot evangelisationsprojektet framgår däremot tydligt utifrån intervjun med dess chefredaktören.

Ytterligare berättar Chefredaktör Carin Stenström under intervjun att ett kristet evangelisationsprojekt bör vara förankrat via rekommendationsbrev från en erkänd förkunnare. Världen Idags chefredaktör poängterade också osäkerheten kring frågan om evangelisationsprojektet JAS överensstämmer med kristendom.

Låt oss nu återvända till Världen Idags ledartext (2004-10-11) skriven av dess chefredaktör.

”Jag vet inte exakt hur det går till, men jag vill bestämt hävda att regeringspartiet har stora möjligheter att plantera de nyheter man önskar och städa undan de nyheter man inte vill ska synas. […] …hyckleriet är ändå något magstarkt. […] Och medborgarna bör vara vaksamma på att det finns ett spel bakom medieytan.”

Visst kan man uppfatta att tidningen Världen Idag besinningslöst hycklar i detta avseende. Kanske Världen Idags motkraftsambitioner mer bör tolkas som strävan efter massmedial och politisk makt än som en god vilja till redogörelse av sanning.

Torsten Nenzén
tjänare i projektet JAS

This page is powered by Blogger. Isn't yours?